Cursos  per a ser professional de la  informació jove de la Xarxa Infojove de les Illes Balears

 • ESTRUCTURA DEL CURS

  Hores totals: 480 hores - 400 hores (en línia teòriques + presencials *) més 80 hores de pràctiques en un CIJ de la Xarxa Infojove

   

  * Les presencials consisteixen en una primera jornada inaugural on es veurà el funcionament i les eines del curs; una segona pel mes de gener i les darreres, que són 4 dies de posada en comú de tots els coneixements adquirits, que només es poden realitzar si s’ha superat la part teòrica.

   

  Les pràctiques seran convalidades als informadors joves que hagin fet feina un mínim de 2 mesos en un servei d’informació jove

   

   

  DATES

  Del 19 d’octubre de 2010 al 20 de març de 2011

   

   

  JORNADA INAUGURAL

  Dia 19 d’octubre de 2010 (de 10 a 14 hores a l’Oficina d’Emancipació Jove de les Illes Balears que es troba a l’av. d’Alemanya, 13 de Palma). S’explicarà la mecànica del curs, així com el funcionament de les diferents eines.

   

   

  ORGANITZA

  Centre Balear d’Informació i Documentació per a la Joventut. Institut Balear de la Joventut. Conselleria d’Afers Socials, Promoció i Immigració del Govern de les Illes Balears

   

   

  JORNADES PRESENCIALS OBLIGATÒRIES

   

  • Dia 14 de gener de 2011. Jornada de dinàmiques de treball en xarxa i de mitjans de comunicació.

   

  • Del 17 al 20 de març de 2011. Aquestes només es poden fer si s’ha superat la part teòrica del curs. Posada en comú de tots els coneixements adquirits a les 400 hores teòriques.

   

   

   

  CONTINGUTS

  BLOC 1: EL CONTEXT

   

  1 - Societat del coneixement: el concepte de la Informació.

   

  2 - Legislació: Conceptes bàsics.

  - La responsabilitat de l’administració davant la informació

  - La llei de protecció de dades

  - Altres lleis associades (lleis sobre l’ús d’Internet etc.)

  - Legislació específica de joventut a Balears.

   

  3 - Els serveis d’informació de l’administració. Serveis d’atenció al ciutadà, informació a la dona, informació dels serveis socials. Els serveis d’informació universitaris. Qualitat del serveis al Govern de les Illes Balears.

   

   

  BLOC 2: ELS PROTAGONISTES

   

  1 - La informació jove: història, objectius generals, deontologia. La informació jove dins els plans de joventut (Llibre blanc: “un nuevo impulso para la juventud d'Europa”,“Plan de acción global en materia de juventud” (estatal), pla jove (Autonòmic), altres plans d’informació jove). Continguts de la informació jove, menció a la classificació temàtica.

   

  2 - Els serveis d’informació jove: legislació, funcions, estructures, tipologies, organització i gestió d’un servei. Tècniques de gestió, tècniques d’organització.

   

  3 - Els professionals de la informació/ el professional de la informació. Necessitat, característiques, formació. Definició de competències professionals.

   

  4 - Les persones usuàries dels serveis d’informació jove. Els joves i les joves d’avui.

   

  5 - Les Xarxes d’informació. Concepte de Xarxa. Necessitat de treballar en xarxa per assolir l’aproximació a la informació. Les xarxes d’informació jove (Nivell Europeu, estatal, autonòmic, local). Altres xarxes existents.

   

   

  BLOC 3: LES METODOLOGIES

   

  1 - Documentació: conceptes bàsics de documentació. Classificació temàtica. Fonts d'informació en informació jove. Organització de la informació. Cadena documental.

   

  2 - El projecte. Diferencia entre pla, programa eixos projecte activitat o tasca. Qualitats personals per a desenvolupar un projecte. Projectes locals regionals, nacionals i internacionals, la planificació d'un projecte. Contingut. Avaluació d'un projecte. Criteris de selecció d'un projecte. Divulgació d'un projecte. Bones pràctiques i exemples.

   

  3 - Finançament dels serveis d'informació: Elaboració i gestió dels pressupostos del serveis i dels projectes, gestió dels pressupostos dins l'àmbit municipal, gestió del pressupostos dins l'àmbit de les associacions. Recerca i gestió de subvencions, i recerca i gestió de l'esponsorització.

   

  4 - Informar – comunicar – transmissió de coneixements: Com informar, com transmetre coneixements. Bones pràctiques.

   

  5 - Dinamització de la informació i mitjans de comunicació. El Màrqueting del serveis: Mitjans de comunicació. Com interactuar amb els mitjans de comunicació. Concepte de dinamització de la informació versus dinamització comunitària. Bones pràctiques.

   

  6 - Pedagogia Informacional. Conceptes bàsics: habilitats informacionals, maneres de treballa-les en un serveis d'informació. Exemples i bones pràctiques.

   

  7 - Informar en un poble petit. Com fer d'informadora un poble petit i no morir en el intent.

   

  8 - Treball en Xarxa: Cooperació i trasversalitat. Conceptes i bones pràctiques.

   

  9 - Qualitat i Avaluació. Conceptes d'avaluació, indicadors d'avaluació, qualitat, com assolir-la. Bones pràctiques.

   

   

  BLOC 4: LES EINES VIRTUALS

   

  1 - Les eines virtuals: La plana web, els blocs, webquest,, el software lliure, eines de protecció filtres, antivirus, la ciutadania digital etc. Bones pràctiques de la utilització d'internet en un serveis d'informació

   

  2 - Documentació virtual.

   

  3 - La participació dins Internet.

   

   

   

  DESENVOLUPAMENT DEL CURS

   

  JORNADA INAUGURAL

  Es durà a terme a l’Oficina d’Emancipació Jove de les Illes Balears situada a l’Av. d’Alemanya, 13 de Palma

   

  - Dinàmiques perquè els alumnes es coneguin.

  - Presentació del curs i de la seva metodologia.

  - Entrega de materials

  - Presentació dels professors i de les assignatures.

  - Explicació i aprenentatge de les eines que s’empraran durant el curs.

   

   

  L’APRENENTATGE VIRTUAL

  Es dividirà en quatre mesos. En cada una s'estudiaran temes dels quatre blocs.

   

  1a fase (19 d’octubre a 14 de novembre - 15 a 21 de novembre, descans)

  - La informació i la societat del coneixement.

  - La informació jove.

  - Els serveis d'informació jove.

  - Els professionals.

  - Eines Virtuals I.

   

  2a fase: (22 de novembre a 19 de desembre - 20 de desembre a 2 de gener, descans)

  - Documentació.

  - Les persones usuàries dels serveis d’informació jove. Els joves i les joves d’avui.

  - Pressupost i finançament.

  - Programació: el projecte.

  - Eines Virtuals II.

   

  3a fase (3 a 30 de gener - 31 de gener a 6 de febrer, descans)

  - Pedagogia Informacional.

  - Els serveis d'informació de l'administració..

  - Informar i comunicar.

  - Dinamització de la informació i mitjans de comunicació.

  - Participació virtual dels joves a la xarxa.

   

  4a fase (7 de febrer a dia 6 de març)

  - Legislació.

  - Informar en un poble petit.

  - Treball en Xarxa.

  - Qualitat i Avaluació.

  - Gestió de la documentació virtual.

   

   

  JORNADES PRESENCIALS FINALS

   

  Del dijous, 17 al diumenge, 20 de març es desenvoluparan les jornades finals a l’Escola de Vela de Calanova on es posarà en comú tot l’aprenentatge per a la gent que hagi superat la part teòrica

   Skip Navigation

Navigation

  • Courses

   • INFORMADORS JOVES