Família professional : Serveis socioculturals a la comunitat

Àrea professional: Formació i educació

Nivell de qualificació professional: 3

Competència general del certificat

Organitzar i gestionar serveis d'informació per a joves que responguin als interessos i a les necessitats d'aquest sector de la població desenvolupant accions d'informació, orientació, dinamització de la informació, promovent activitats socioeducatives en el marc de l'educació no formal orientades a fer efectiva la igualtat d'oportunitats i el desenvolupament integral dels joves com a ciutadans en el context d'una societat democràtica .

Omet Navegació

Navegació

    • Cursos

      • CERTIFICAT DE PROFESSIONALITAT